Udskriv
PDF
Jun
12

Start med et kanon bundlag

Brugervurdering: / 7
DårligBedst 

Sådan får du en kanon start med plante- og/eller selskabsakvariet....

Artiklen baseres på anvendelsen af "Gør det selv bundlaget",  følg linkene i de henviste artikler og en decideret deklaration på den granulerede ler, kan findes under "SALG" hvor der er en angivelse af indhold... 

 Har du den mindste anelse om at bundlaget evt. på et tidspunkt, skal genanvendes i et andet akvarium og/eller du vil holde gravene fisk, så anlæg bundlagsgødningen og bundlaget med et fluenet mellem, det vil lette adskillelsen betydeligt den dag det skulle blive aktuelt, om anvendelsen af fluenet, kan du se i denne artikel.

Vær opmærksom på, at mængden af de anvendte materialer i artiklen er overdrevet af illustrationsmæssige årsager... hvis det reelle forhold af f.eks. Rexolin APN var blevet brugt, ville det slet ikke kunne ses på billederne da det forholdsvis hurtigt optages af tørvedelen der næsten altid er en smule fugtig....

De ting der anvendes er:

Granuleret rødler (smeltevands ler)
Special substrat (Baseret på Fint højmose tørv og andet organisk langtidsholdbart naturmateriale)
Mikrogødning (Rexolin APN)
Råda-sand 0,8 - 1,2 mm 

evt. niveau materialer.

Det samlede bundlag opdeles i to dele, således du har 2 portioner Special substrat, 2 portioner Rexolin Apn og 2 portioner granuleret rødler.
(forklaring følger her visuelt) 

Start med at ligge et lag fint Special Substrat(halvdelen af substratet), ca. i en fingersbredde(tykkelse).

Anlaeg af_bundlag_0007

Anlaeg af_bundlag_0009

Næste step er at tilføre mikrogødning, her drysses halvdelen af Rexolin APN jævnt ud over det første lag Special Substrat...

Anlaeg af_bundlag_0013

Anlaeg af_bundlag_0014

Næste trin er at tilføre halvdelen af det granulerede rødler... også ca. 1 fingerbredde...

Anlaeg af_bundlag_0019

Anlaeg af_bundlag_0028

Nu er vi så at sige allerede halvfærdig med bundlaget, ganske enkelt, ikke?

Så vi fortsætter i samme skure med den sidste halvdel, på de følgende billeder ses hvordan...

Anlaeg af_bundlag_0037

Anlaeg af_bundlag_0043

Med denne løsning opnår man et forholdsvis fladt bundlag. Selvom man forsøger at ligge bundlaget lidt "kuperet", så vil det efterhånden som tiden går
blive jævnet ud, har man tårnsnegle vil det gå hurtigt og bundlaget bliver totalt fladt...

Vil man undgå et fladt bundlag, er der flere muligheder, man kan enten ved hjælp af flade sten, skifferplader, små træstykker osv. opbygge en terrasseopdeling i flere
niveauer eller man kan gøre som jeg har gjort i det følgende anvende nogle poser med "aktivt" kul, poserne har været anvendt i filtret og finder her
anvendelse for genbrug. Disse poser kan formes som man ønsker det, men andre materialer kan også anvendes, f.eks. leca-kugler, sintret glas som anvendes
som bio-materiale i filtret, disse ting kan kommes i en nylon-strømpe og er meget nemme at forme. Den eneste klausul der er på det område er at man ikke
må anvende materiale der kan gå i forrådnelse som f.eks. bomuld, linnedklude og den slags. Undgå for alt i verden den slags under bundlaget..

Anlaeg af_bundlag_0051

Anlaeg af_bundlag_0060

Her er poserne næsten "gravet ned", og mangler lige det sidste før akvariet er klar til den sidste finish hvad bundlaget angår.

Anlaeg af_bundlag_0078

Så er vi ved at være der.... bundlaget afsluttes med at der skal placeres et godt tykt lag grus ovenpå selve bundlagsgødningen, gerne 5-6 cm.
Du behøver ikke være nervøs for at planterne ikke kan finde ned til det, det gør de med garanti.
Det skal lige siges at den tilførte mikrogødning (Rexolin APN) opløses og bliver optaget og bundet af leret, så du behøver ikke være nervøs for
at gødningen vil trænge ud i selve akvariet, det sker ikke, alle mikronæringsstofferne er plusladede på ionen, som man siger og leret kan binde
alt der har en positiv ion, så det virker i princippet som en magnet på mikrogødningen... Først i det øjeblik hvor en planterod bytter med en +ion
dvs. i det øjeblik planten afgiver f.eks. en H+ ion til lermassen, er det muligt for planten istedet at snuppe f.eks. en jern, kobber, zink-ion osv., da
der nu er åbnet op for ionbytningen, på den måde skaffer planterne sig adgang til de enkelte gødningsstoffer i bundlaget. 

Hvis der(teoretisk) ikke tilføres akvariet yderligere mikrogødningsstoffer, vil et sådan bundlag indeholde mikronæring nok til ca. 6 år. However, hvis
du gøder vandet med en mikrogødning (hvilket i de fleste tilfælde, vil være nødvendigt, da visse planter optager alle næringsstoffer kun fra vandet),
så vil der ske en kontinuerlig opladning af de forbrugte mikronæringsstoffer fra lerbunden og bunden vil således i teorien også holde evigt...

Bunden har iøvrigt den store fordel at den bliver bedre og bedre, det er f.eks. vigtigt for jernoptaget at rødderne kan optage jern under anaerobe
(iltfrie) og under forholdsvis sure forhold, hvilket bevarer jernet i den form som planterne har lettest ved at bearbejde, denne bund tilgodeser begge
forhold og det er derfor bl.a.  en rigtig dårlig ide at arbejde med de såkaldte bundfiltre der ilter bunden og dermed også har en dårlig indflydelse på
optaget af visse næringsstoffer.

Leret har som nævnt den egenskab at det binder alle +ladede ioner, dvs. det også kan binde ammonium, så det kan være en stor hjælp især ved 
nyanlagte akvarier, hvor bakteriefloraen endnu ikke arbejder optimalt, hvor det vil være med til at minimere risikoen for fisk og andre dyr i akvariet
mod at få ammonium forgiftning samt og måske ikke mindst at bundlagets indhold af næringsstoffer også er med til at fodre bakterierne der skal
skabe et godt og sundt miljø i akvariet, da de lever af disse næringsstoffer også. (se evt.  Kvælstofkredsløb, kemien og filtre ).

 

Bundlaget har samtidig den egenskab, at det eliminerer dannelsen af svovlbrinte i bundlaget, og fjerner dermed risikoen for en såkaldt bundvending.

Så selv i akvarier uden planter vil det have en gavnlig effekt og er at anbefale til brug sammen med f.eks. fine bundlag som f.eks. Cichlidesand osv.

 

Der er ingen som helst grund til at tilføre bundlaget andre næringsstoffer, da disse ikke bindes og håndteres af bundlaget som mikronæringsstofferne
gør og det vil som oftest være spild  af gødning og med stor risiko for at disse frigives til akvarievandet, så her sætter vi istedet ind med at tilføre
en kontrolleret flydende gødning, der kan tilføre de fornødne makrostoffer, hvilket er ideelt, da de fleste planter ændrer deres struktur og levevis
som undervandsplanter, til at bladene varetager den side af sagen, altså at de optager makronæringsstofferne direkte fra vandet, bladenes struktur
og "membran" bliver slet og ret større og tyndere og gør det nemmere for planterne at optage de salte og metaller som de har brug for i den henseende
direkte via bladene.

Så mangler vi vist kun afslutningen med bundlaget, i form af en sand/grusbund, her er der anvendt rådasand/grus med en kornstr. 0,8 - 1,2 mm, hvilket er
en perfekt str. til langt de fleste planter, selv ganske små planter med helt fine og korte rødder vil være istand til at binde i bundlaget og dermed også have
en god fastholdelse... helt små planter kan ikke "sætte" sig i et for groft bundlag og de vil den ene gang efter den anden slippe taget i bundlaget, så tænk
over det inden du anlægger bunden..

Anlaeg af_bundlag_0103 

Anlaeg af_bundlag_0108

Husk at lade bundlaget tage form og kontur efter det materiale du har anvendt til at give niveau forskellene...

 Lige her til slut et billede af lagdelingen....

Anlaeg af_bundlag_0109

Bundlaget vil iøvrigt i kraft af det tilførte Special Granulat, afgive CO2 til akvariet i formentlig mere end 2 år, så det vil på mere end en måde
sørge for at dine planter har rigtigt gode betingelser fra start og alene i CO2, tjener det faktisk sig selv hjem. 

God fornøjelse med dit nye bundlag.. det vil give dine planter ideelle betingelser for en god start.

 Inden du kommer vand i akvariet, så læs artiklen om vandpåfyldning.

Akvariet har siden været anvendt til test af lysdioder, test af diatomalgers opførsel ved en kraftig mætning med silikat, som har trukket godt ud.
Den eneste ændring ved bundlaget i forhold til da artiklen blev skrevet, er at der er tilført yderligere et lille lag af et bundmateriale der hedder Caviar,
det er et kunstigt fremstillet produkt baseret på Calcium, hold jer fra det bundlag, det er så let at det nærmest er umuligt at plante i, samt det får en kedelig
gulbrun farve, men døm selv ud fra de næste billeder.
Den 11.08.2012 blev akvariet så at sige startet op med henblik på at køre videre som et lille planteakvarium i en lowtech udgave, det vil sige moderat lys og
ingen CO2 tilsætning(CO2 tilføres og dannes via det anvendte Special Substrat).
Sådan så det ud d. 11.08 ved opstart.

54 literreduced

 Der er kommet lidt flere og andre arter af planter til siden, men forsøg at fasthold med de planter der er placeret i akvariet d. 11.8 og sammenhold
dem med næste billede som er fra d. 27.11, eller ca. 3,5 md. senere. Taget i betragtning at planterne ikke tilføres CO2, må man sige væksten er
OK. Bundlaget afgiver en hel del CO2 som planterne kan udnytte, men jeg havde bestemt ikke forventet at Staurogyne repens som er placeret forrest
i højre side, ville kunne klare den behandling, men det går fint og den har bredt sig rigtigt godt taget i betragtning at der kun var en enkelt
stængel til at starte med ...
Akvariet belyses med 2x18 watt lysstofrør farvekode 827 og et Sera brilliant daylight, der tilføres dagligt 3 ml USB Alt i én gødning. Vandskifte foregår
ikke efter noget bestemt mønster, for det meste toppes vandet op.

54 liter_27.11 
Klik billederne for en større version... 

54 liter_09.01.2013_reduceret_tekstet

 


Publiceret: 12. juni 2012
Modificeret: 30. oktober 2013

 

usblogo3d small

Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Begynder