Udskriv
PDF
Jun
23

Kunstigt Plantelys

Brugervurdering: / 20
DårligBedst 
Artikel indeks
Kunstigt Plantelys
1. Lys og lysmåling
2. Lysvirkninger
3. Kunstlys til regulering af vækst og udvikling.
4. Vækstlystilskud og planteproduktion
5. Vekselvirkninger mellem kunstlys og andre vækstfaktorer
6. Kunstlys i gro-rum
7. Lyskilder
8. Armaturer
9. Installation af kunstlys
Ordforklaringer
Alle sider


Artikel, billeder og diagrammer bringes i uddrag fra bogen Kunstlys og planteproduktion.

Bringes med tilladelse af

Efterfølgende artikel er oprindeligt skrevet til brug i gartneri og som lærebog, men der er en hel del af disse oplysninger, som kan overføres enten direkte eller indirekte til brug i akvariet.

Der er fine beskrivelser af at lys, ikke bare er lys i den traditionelle forstand som VI opfatter lys, planterne har en lidt anden dagsorden, ja faktisk både med hensyn til både lys og mørke. Der er fin beskrivelse af hvordan de forskellige strålingsområder påvirker planterne i retning af om de bliver ranglede eller mere kompakte osv.

Ligeledes, er der beskrivelse af hvordan man faktisk kan fremstille et "gro-rum" til sine emerse planter, hvis man er til det!

Siden bogen blev udgivet, er der sket en del indenfor udviklingen af lys og ligeledes holdbarhed af diverse rør osv. så disse oplysninger, skal man lige "tage med et gran salt", men som helhed er bogen istand til at få sat termer omkring lys parametre på plads!

Held og lykke med læsningen, og spring bare de kapitler over, som i ikke mener at kunne bruge til noget .
På dette link findes en udmærket omregner til brug mellem de forskellige lysparametre.


Indledning

Lys og planteproduktion hører nøje sammen. Anvendelsen af kunstlys kan imidlertid volde endog store problemer for dyrkerne, fordi der er en række valgmuligheder med hensyn til lampetyper og armaturer. Korrekt anvendelse af kunstlys er også vigtig. Indstrålingen af kunstlys bør ikke overstige det økonomiske optimum, og der skal tages hensyn til planternes krav til daglængde. Endelig bør plantedyrkerne sikre sig, at de øvrige vækstbetingelser er optimale, så planterne er i stand til at udnytte kunstlyset.

Fornuftig anvendelse af kunstlys, vækstlys såvel som vækstreguleringslys, kan udover en produktionsforøgelse også resultere i en bedre produktkvalitet. Anvendelse af kunstlys er derfor kommet for at blive og kan sammen med andre produktionsfremmende faktorer som f.eks. C02 tilskud give en væsentlig produktionsforøgelse i den mørke del af året. Dette har ikke blot en positiv virkning for planteeksporten, men anvendelsen af kunstlys kan også resultere i en reduktion af arealet med moderplanter og dermed i en mere produktiv udnyttelse af væksthuspladsen. Endvidere kan en forbedret stiklingekvalitet om vinteren måske medføre en højere selvforsyningsgrad og dermed mindre import. Der er derfor mange gode grunde til at anvende kunstlys i den mørke årstid.

Lys-og strålingsterminologien samt de tilknyttede enheder giver ofte anledning til unødige misforståelser og vanskeligheder med fortolkningen af forsøgsresultater. F.eks. har målinger af belysningsstyrken i lux ikke altid kunnet sammenlignes pga. forskelle i måleinstrumenternes spektrale følsomhed. Derudover er det fotometriske system, hvortil udtrykket belysningsstyrke med enheden lux hører, baseret på det menneskelige øjes følsomhed, som er fuldstændig forskellig fra planters følsomhed. Det fotometriske system er derfor uegnet i forbindelse med målinger af lys til planter. Ligeledes bidrager et stort antal hjemmegjorte lystekniske udtryk ofte til unødvendig forvirring om, hvad en forfatter eller foredragsholder egentlig . mener. I denne bog har vi derfor bestræbt os på kun at bruge den anerkendte terminologi og de hertil knyttede anerkendte enheder. Dette skulle. gerne bidrage til forøget forståelse af de enkelte kapitler, og til at mindske risikoen for forkert anvendelse af kunstlys og derved mindske utilsigtede negative virkninger af kunst lys.

Forkortelser

A Ampere
cd candela
DNP dagneutral plante
ɸ fi (græsk bogstav), symbol for lysstrøm
Hz hertz
J joule
KDP kortdagsplante
λ lambda (græsk bogstav), symbol for strålingens bølgelængde
LDP langdagsplante
lm lumen
LR langrød stråling (710-750 nm)
lx lux
m-2 pr. kvadratmeter
µmol micro-eller mymol, 1 milliontedel mol
nm nanometer , 1 milliardedel meter
ν ny (græsk bogstav), symbol for frekvens (s.d.)
Ω omega (græsk bogstav) symbol for elektrisk modstand, ohm
pfr fytokrom i aktiv form
Pr fytokrom i passiv form
PAR Photosynthetically Active Radiation, strålingen mellem 400 og 700 nm
 PPFD  Photosynthetic Photon Flux Density, fotonstrømmen mellem 400og 700 nm
 ppm  parts per million, dele pr. million
 R -1  rød stråling (640-710 nm)
 s  pr. sekund
 SI  internationalt system af måleenheder
 UV  ultraviolet stråling (bølgelængde under 400 nm)
 V  volt
 W  watt

 Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Lys