Udskriv
PDF
Aug
12

Regulering og beskæring af roset planter

Brugervurdering: / 3
DårligBedst 

 

beskaering rosetpklante1

Fig.1

Først lige et par termer omkring planten.
Hjerteskuddet er plantens helt vitale del, beskadiges det, så er planten så at sige kasabel.
Fra hjerteskuddet udspringer både rødder og blade, på billedet er det tydeligt at se de ny
små vorter der er starten på nye rødder.
Man kan også se at det nye blad udspringer fra midten af planten eller nærmere midten af
hjerteskuddet. Der ud over er der på billedet markeret hvor man skal gribe ind når planten
skal reguleres. Planten gror så at sige fra midten og ud, det vil sige de ældste blade er placeret
yderst på planten og derfor er det dem der er mest interessant at regulere på, de er som oftest
også de største på planten.

beskaering rosetpklante2

Fig. 2

Forestil jer planten står i bundlaget og i skal fjerne et blad.

Gør som jeg, viser på billedet, sæt tommelen ned bag stængelen på det blad der skal fjernes, helt ned mod rodhalsen.
Tryk så hårdt du kan med tommelen ned mod bundlaget på stænglen, når trykket er stort nok vil den give efter og slippe forbindelsen
med hjerteskuddet, derefter kan bladet fjernes.

 BladskeEchinodorus1

Fig. 3

Hvorfor nu fjerne bladet på den måde?

Jo, det hænger sammen med den måde bladene egentlig er fastgjort til selve planten på, ganske vist er stænglerne ofte
runde eller meget kantede, men det er ikke på den måde bladene er fastgjort til selve hjertskuddet. Alle bladene danner nederst
en såkaldt ske, som kan ses på billedet herover og ved at trykke bladet af får man så at sige hele bladet fjernet og det
har den fordel at planten faktisk nærmest ikke såres og er mest skånsom for den. Klipper man istedet bladene, vil der sidde
en rest tilbage med en stump stængel og selve bladskeden, som lidt efter lidt går i forrådnelse og dermed også efterlader
meget mere organisk affald i akvariet. 

Kan i komme afsted med det, vil jeg foreslå at i bruger den metode på alle de planter der er rosetopbyggede og metoden kan
i en let modificeret form også anvendes på Anubias, der også er fastgjort på Rhizom via en ske på bladene nederst. Har i
Anubias så prøv at se befæstigelsen på Rhizommet, det er meget let at se at det er ganske lig...

Så saks, er noget man anvender til stængel og græsplanter. 

beskaering rosetpklante4

Fig.4

Hvor mange blade, kan man tillade sig at fjerne fra planten?

Planterne er faktisk ret robuste, så længe de har været taget hensyn til deres behov, at de har fået tilført rette gødning, lys,
co2 m.m. så har de et pænt overskud og er i stand til at retablere sig også selvom de kun har et enkelt blad.
Solfangerne og dermed energi-optaget vil selvfølgelig være reduceret i forhold til en plante der har flere blade,  en sådan plante
vil kunne retableres langt hurtigere end en plante med et enkelt eller få blade.
Af billedet kan man se en aflægger som jeg fik vredet lidt uheldigt af moderstænglen og det gik ud over antallet af blade,
men selve hjerteskuddet tog ikke skade omend det er lille, så kan man faktisk se nederst på stænglen at der allerede er et
nyt blad på vej...

Men ... under normale forhold vil jeg ikke anbefale at man fjerner flere blade end der stadig er 2-3 stykker tilbage på selve
planten og hellere 3 end 2. 

beskaering rosetpklante4a
Fig. 4a

2 dage senere, kan jeg se, at jeg fik ret, med hensyn til at hjerteskuddet ikke har taget skade og der er et fint forholdsvis
stort blad efter de 2 dage, det vidner lidt om hvor kraftig vækst denne plante har. 

beskaering rosetplante_5a

Fig. 5a

En lille uge senere, hvor planten er vokset til med 3 nye blade, så den skal nok klare skærene.

 beskaering rosetpklante3

Fig 5.

Når man beskærer rødder, kan de i princippet beskæres(klippes) helt op til rodhalsen(hjerteskuddet), bare man ikke beskadiger
selve hjerteskuddet. Der er dog lige det aber dabei, at det bliver sværere at få planten til at hæfte i et bundlag, så derfor lad en
smule af rødderne sidde tilbage, de rådner væk i bundlaget, rødder der har været klippet eller nappet over, eller for så vidt
bare man trækker planten op, kommer ikke til at fungere igen, så man kan lige så godt klippe først som sidst. Det inspirerer
også planten til hurtigere at danne ny rødder. Planter er i stand at prioritere vækst mellem rod og top, så den sætter klart ind
hvor det er mest optimalt for den, så ved en omplantning vil rødderne klart blive prioriteret...

Metoden beskrevet her, lige med undtagelse af reguleringen af bladene kan i vid udstrækning også bruges i forbindelse med
knold og løgplanter. Betragt knolden som hjerteskuddet, hvilket den/det reelt også er, og rødderne klippes nøjagtigt som beskrevet
her, men det kan være en fordel at klippe bladene helt ned mod hjerteskuddet på  både Nymphaea, Aponogeton og Crinum som er
løgplanten i akvariet.

Se iøvrigt Planteguiden.

 

Publiceret: 12 august 2013
Modificeret: 22. august 2013

 usblogo3d small

 

Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Planter Generelt