Udskriv
PDF
Dec
05

Alger

Brugervurdering: / 62
DårligBedst 
Artikel indeks
Alger
De 5 parametre som afgørende faktor
Eksempler på ligevægt og uligevægt mellem de 5 parametre og konsekvensen (En Grafisk gennemgang)
7 forskellige algetyper
Grøn Støvalge (GDA) (Chlamydomonas spp.)
Tarm-Rørhinde ~ Ulva intestinalis - Chlorophyta - Grøn alge
Cyano Bakterie - Blågrøn Alge (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge (Rhodophyta - Rødalge)
Grøn skægalge (GBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Penselalge (BBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Kisel alger (Diatom) (Ochrophyta)
Tråd Kisel alger (Melosira undulata/varians)
Hildenbrandia rivularis (Rhodophyta- Rødalge)
Grøn svævealge - Greenwater (Euglena)
Hvidt Vand
Et reelt forløb af diatom alge
Grøn Pletalge (GSA) (Choleochaete sp.)
Et par eksempler mere (Den essentielle del)
Tråd og håralger
Tråd og håralger (Rhizoclonium)
Tråd og håralger (Cladophora sp.)
Thorea hispida (Thoreaceae) (Rhodophyta - Rødalge).
Ukendt Alge (Jernfosfat alge)
Klæbe alge
Overfladeskum og Bio-belægninger
Symptom behandling af Alger
Tips og Tricks til Alger (Anvisning til bekæmpelse)
Alle sider

 

@ Hvorfor kommer de og hvordan kommer man af med dem?


Den følgende omtale af alger og bakterier, står helt for egen regning og er baseret på egne erfaringer og eksperimenter, der alle er foretaget  i forbindelse med planteakvarier, eller om man vil selskabsakvarier.

Den omtale, der er i denne artikel omkring alger, er udelukkende gældende for akvarier indeholdende planter. Planteløse akvarier og en bekæmpelse af alger i den forbindelse, vil ikke blive omtalt her, men årsager m.v. vil ofte kunne relateres til planteløse akvarier.

Min erfaring er, at de ting der bliver nævnt her, virker og er sande i forbindelse med plante og/eller selskabsakvariet!, de forskellige forhold er testet adskillige gange med samme resultat til følge, nemlig at algerne som et minimum reduceres og/eller forsvinder fra akvariet.

I vil støde på en lidt kontroversiel holdning/forklaring på det med algerne. I forhold til andre sider der omtaler alger, er de ofte  beskrevet meget detaljeret i punktvise opstillinger og hvilke ting man skal kontrollere.
Meget af det, må jeg indrømme, opfatter jeg mere som "gætteri" på, hvad der kan være årsagen og ligeledes hvad der kan forbedres, uden dog at skulle nedgøre det på nogen måde. Men for mig, er det helt unødvendigt, da det efter min erfaring. er de samme ,senere, omtalte 5 parametre der skal afpasses i forhold til langt de fleste af algerne, og er de det, vil man ikke opleve alger af betydning..
Her er der også en forklaring på, hvad det er der giver algerne, altså får dem til at optræde...
Helt kort, så er det næringsmangler, og faktisk udelukkende næringsmangler i kraft af manglende makro gødning. Denne mangel gør, at planterne lækker kulhydrat, kulstof, carbohydrat, sucrose, glucose. Ja, kært barn har mange navne, men uanset hvad det benævnes, så er det sukkerstoffer, som trænger ud eller nærmest siver ud af planternes blade og som derved er årsag til algerne. Disse kulhydrater, kan også lække fra rødder, sten og for den sags skyld kunststoffer, maling m.m., som også kan indeholde kulstof, som i dag kaldes for Carbon.
Altså, kan man sådan set sige "for at algerne optræder, er de afhængige af en form for Carbon", det kan så være direkte fra lækkende planter, som vil give den hurtigste tilvækst blandt algerne,  eller det kan være en mere bundet Carbon kilde, som f.eks. fra rødder eller kalk-sten, som fundamentalt er kridt der indeholder store mængder karbonat, som opløses via akvariets indhold af kulsyre og dermed også frigør store Carbon mængder.


Tvaersnit af_blad_5b_adobe


Processen er ofte en hel del selvforstærkende, idet det lækkende kulhydrat, også tiltrækker diverse mikroorganismer, der ligeledes nyder godt af den kulhydrat der lækkes.
Foregår processen f.eks. i overfladen, kan man ligefrem komme til at opleve en hel "algegrød" iblandet diverse mikroorganismer, men mere om det i det efterfølgende, nu er i ligesom ført lidt ind i problematikken...

Helt kort kan man sige, at næringsmangler giver stofskifte-sygdom hos planten, og helt basalt, at det er det, der er årsag til algerne.

Det med algerne, kan i det hele taget virke noget uoverskueligt, men får man sig først sat ind i problematik, årsag osv., så vil det der foregår virke ret logisk.

hydrodictyon reticulatum_vandnet 
Først en alge der ikke normalt ses i akvariet, for at vise, at der også
findes smukke og interessante alger. Alt hvad der
omhandler alger
behøver ikke udelukkende dreje sig om
bekæmpelse, men flot er
denne alge i sin struktur og
bestemt interessant. Hvem ved, måske
den kan blive et
hit i akvariet.

Her kan du se en liste over
»  Ferskvandsalger normalt forekommende i Danmark.
» Alger i landet generelt.

Der findes og er kendt mere end 130.000 arter af alger, så der er nok at vælge mellem. Man kan normalt ikke identificere en alge ved hjælp af det blotte øje.
For at bestemme den, skal der helt andre midler til som DNA, elektronmikroskop osv...
Det er så heldigvis heller ikke nødvendigt at bestemme dem præcist, for at kunne gøre noget ved dem... og stort set er det mere eller mindre de samme forholdsregler der skal til...

OBS! Savner du noget omkring bekæmpelsen af algerne i specialafsnittet om den enkelte alge, så se i Tips og Trick, da det sikkert er beskrevet der hvordan du kan forholde dig overfor den....Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Alger