Udskriv
PDF
Dec
05

Alger - Grøn Pletalge (GSA) (Choleochaete sp.)

Brugervurdering: / 59
DårligBedst 
Artikel indeks
Alger
De 5 parametre som afgørende faktor
Eksempler på ligevægt og uligevægt mellem de 5 parametre og konsekvensen (En Grafisk gennemgang)
7 forskellige algetyper
Grøn Støvalge (GDA) (Chlamydomonas spp.)
Tarm-Rørhinde ~ Ulva intestinalis - Chlorophyta - Grøn alge
Cyano Bakterie - Blågrøn Alge (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge (Rhodophyta - Rødalge)
Grøn skægalge (GBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Penselalge (BBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Kisel alger (Diatom) (Ochrophyta)
Tråd Kisel alger (Melosira undulata/varians)
Hildenbrandia rivularis (Rhodophyta- Rødalge)
Grøn svævealge - Greenwater (Euglena)
Hvidt Vand
Et reelt forløb af diatom alge
Grøn Pletalge (GSA) (Choleochaete sp.)
Et par eksempler mere (Den essentielle del)
Tråd og håralger
Tråd og håralger (Rhizoclonium)
Tråd og håralger (Cladophora sp.)
Thorea hispida (Thoreaceae) (Rhodophyta - Rødalge).
Ukendt Alge (Jernfosfat alge)
Klæbe alge
Overfladeskum og Bio-belægninger
Symptom behandling af Alger
Tips og Tricks til Alger (Anvisning til bekæmpelse)
Alle sider

Grøn pletalge (GSA) 

(Choleochaete orbicularis, 

Coleochaete scutata (på glasset), 

 

Coleochaete sp. (på planterne) 

)

Grøn pletalge (GSA)
Grøn pletalge (GSA)
Den grønne pletalge, optræder udelukkende hvis der er mangel på fosfat i akvariet. Så hvis du har den, skal
du helt klart have kontrolleret om din makro gødning er tilstrækkelig.
Algen, er også set optræde i forbindelse med dårlig cirkulation, selv om der var tilsat tilstrækkeligt med det
omtalte næringsstof, så det bringer os tilbage til de 5 parametre og hvor vigtig cirkulationen er for at bringe de
enkelte nærings-stoffer til planterne.
Der er mig bekendt ingen dyr, hverken fisk, rejer eller snegle, der æder denne pletalge.
Algen kan iøvrigt også sætte sig på ruderne i akvariet, her er de på ligefod med de der sætter sig på planterne
ekstremt hårde og næsten umulige at skrabe af og på planterne kan det ikke lade sig gøre uden man skader den.
Ved fosfat mangel, vil man også ofte på visse Cryptocoryner, kunne se en mørkfarvning samt en meget lav, og
krybende vækst, bladene kan ligefrem ligge helt plant med bundlaget. Det er ikke, som nogen tror, et artsspecifikt
forhold for den pgl. plante, men slet og ret næringsmangel, altså mangel på fosfat. Planten vil også ofte have
dværgvækst, da væksten reduceres voldsomt ved fosfatmangel, så en sådan Cryptocoryne vil både flade ud over
bunden, være mørkfarvet og have nærmest dværgvækst.

fosfatmangel tobaksplante

Tobaksplante med fosfatmangel.
Som det ses har denne plante adskillige pletter på bladene, alle pletter er nekrose(vævsdød). Hvis man nu istedet forestiller
sig denne plante under vand da næringsmanglen starter, så vil der ikke udvikles vævsdød på samme måde og så tydeligt
som det ses her, men fra "pletterne" vil der som hos flere øvrige næringsmangler  lækkes glucose/sukker fra de beskadigede
dele hos plantens blad. Da fosfat/fosfor er en meget vigtig del af processen i plantens sukkerdannelse og fosforylering også
kaldet glykolyse dermed ikke får tilført de manglende stoffer, vil sukkerdannelsen i planten formentlig være anderledes
sammensat. Derfor er mit gæt at netop Coleochaete sp.(GSA) har specialiseret sig i forbindelse med det sukkerstof og derfor
ser man ikke andre alger der udnytter dette læk hos planten.

Green spotalgae_frontwindow

Grønne pletalger på frontruden. Disse sidder ofte meget godt fast og det kan være en fordel at bruge et skarpt barberblad
eller lignende for at fjerne dem. 

Se også artiklen om Næringsmangler, hvor der er flere eksempler på fosfat-mangel.
 Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Alger