Udskriv
PDF
Dec
05

Alger - Cyano Bakterie - Blågrøn Alge (BGA) (Oscillatoria)

Brugervurdering: / 62
DårligBedst 
Artikel indeks
Alger
De 5 parametre som afgørende faktor
Eksempler på ligevægt og uligevægt mellem de 5 parametre og konsekvensen (En Grafisk gennemgang)
7 forskellige algetyper
Grøn Støvalge (GDA) (Chlamydomonas spp.)
Tarm-Rørhinde ~ Ulva intestinalis - Chlorophyta - Grøn alge
Cyano Bakterie - Blågrøn Alge (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge (Rhodophyta - Rødalge)
Grøn skægalge (GBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Penselalge (BBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Kisel alger (Diatom) (Ochrophyta)
Tråd Kisel alger (Melosira undulata/varians)
Hildenbrandia rivularis (Rhodophyta- Rødalge)
Grøn svævealge - Greenwater (Euglena)
Hvidt Vand
Et reelt forløb af diatom alge
Grøn Pletalge (GSA) (Choleochaete sp.)
Et par eksempler mere (Den essentielle del)
Tråd og håralger
Tråd og håralger (Rhizoclonium)
Tråd og håralger (Cladophora sp.)
Thorea hispida (Thoreaceae) (Rhodophyta - Rødalge).
Ukendt Alge (Jernfosfat alge)
Klæbe alge
Overfladeskum og Bio-belægninger
Symptom behandling af Alger
Tips og Tricks til Alger (Anvisning til bekæmpelse)
Alle sider

Cyano bakterie/Blågrøn Alge

Slægt (Oscillatoria)

Ref.: http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=C37890ab5b47e71f3&sk=0

Klassen Cyanophyceae indeholder ialt 3.308 kendte arter.
Ref.: http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4351

Klassen Cyanophyceae kan endvidere opdeles i 5 ordener som er:

Chroococcales
Chroococcales indeholder encellede cyanobakterier. I nogle arter holdes cellerne sammen af en klæbrig slimet kappe der danner kolonier af forskellige former. Spredning foregår ved celledeling, dannelse af nannocytes, og ved knopskydning. Tilhørende slægter er: Cyanothece, Aphanothee, Merismopedia, Chroococcus, Gloeocapsa, Microcystis, Chemaesiphon, og Eucapsis

Pleurocapsales
Pleurocapsales omfatter små encellede eller koloniale former. Nogle kan endda bestå af en pude af parenkyme celler med korte forgrenede eller uforgrenede filamenter. Spredning foregår ved celledeling og endosporer. Tilhørende slægter er: Cyanocystis, Chamaesiphon og Pleurocapsa.

Oscillatoriales
Oscillatoriales omfatter trådformede cyanobakterier som primært spredes ved dannelse af hormogonia. Enhver forgrening af tråden er falsk, og der produceres hverken heterocysts(speciel cyano celle der varetager Nitrogen fiksering) eller akinetiske celler. Tilhørende slægter er: Oscillatoria, Lyngbya, Microcoleus, Phormidium, Arthrospira, og Spirulina

Nostocales
Nostocales omfatter trådformede cyanobakterier som primært spredes ved dannelse af hormogonia. Enhver forgrening af tråden er falsk, og både heterocysts og akinetes kan produceres. Tilhørende slægter er: Nostoc, Anabaena, Cylindrospermum, Aphanizomenon, Scytonema, Gloeotrichia, og Rivularia

Stigonematales
Stigonematales omfatter filamentiøse cyanobakterier der spredes hovedsagelig ved dannelse af hormogonia. Forgrening er sand, og heterocysts og akinetes kan begge produceres. Tilhørende slægter er: Stigonema, Hapalosiphon, og Fisherella
 

Klassen Prochlorophyceae opdeles i én orden Prochloroales:

Prochloroales
Prochloroales omfatter cyanobakterier som mangler phycobilisomes, men har begge chlorophyler a og b, og derfor en græs-grøn farve. Polysaccharid som den lagrer, er stivelse-lignende. Cyanophycin, et lager peptid, mangler. Tilhørende slægter er: Prochloron, Prochlorococcus, og Prochlorothrix

 Hele Cyano "klassen" er meget bredspektret, lige fra livsfarlige individer(giftige), til livgivende, de sidste er ofte repræsenteret i forbindelse med planter, hvor de lever i symbiose med disse især i næringsfattige områder, hvor der normalt byttes især Nitrat(kvælstof) med planten til gengæld for kulhydrat. Endvidere er cyano gennem millioner af år indarbejdet, som en del af "klorofylet" eller i det mindste, som en del af det lyshøstende materiale i planter, og er dermed med til, at planten kan foretage en effektiv fotosyntese. 


Det er de færreste, der faktisk er klar over, at de også dagligt, eller i det mindste jævntligt, fodrer deres fisk med cyano-bakterien, men det gør man, da cyano også er den alge(som altså ikke er en alge, men en bakterie), der kaldes Spirulina, som hører til under ordenen Oscillatoriales. Se endvidere en opskrift på hvordan du selv kan fremstille Spirulina (på engelsk).

Det har vist sig ved forsøg i Korea, at bakterien Streptomyces neyagawaensis er virksom overfor cyanobakterien Oscillatoria. Her har man kunnet konstatere en reduktion på 85% af omtalte cyanobakterie.


Cyano har eksisteret på jord i 3,5 milliard år. I den første halvdel af jordens eksistens, har den været alene i verden og har altså været i stand til at overleve samtlige naturkatastrofer, som ellers har slået mange andre arter ihjel.

Glem alt om, at udrydde den i akvariet, den kommer tilbage med det vand der bliver skiftet ud, og den er luftbåren, så den er så at sige overalt. Selv om du mener, at du ikke har cyano i akvariet, så tro om igen, den er der altid og venter kun på forhold der gør, at den kan udbrede sit slimede dække. Selvom du ikke kan se den, så er den f.eks. i bundlaget, den kan indtage et stadie, hvor den eksisterer under anaerobe forhold, altså iltfrie forhold når der mangler lys.

Får den lys, kan den selv danne ilt og altså på den måde eksistere både under aerobe og anaerobe forhold.

Det eneste den behøver for at kunne ernære sig, er vand og kulstof, så den kan eksistere som enhver anden anaerob bakterie, og ernære sig som sådan når der ikke er lys tilstede.
Er der lys, danner den som nævnt selv ilt, og resten klarer den selv, ved at den selv kan danne kvælstof og ligeledes kan den reducere svovl for at foretage sin respiration.
Som nævnt kan den selv fiksere Nitrogen(kvælstof) hvis den behøver det, ved at fremstille det Nitrat den behøver direkte fra Nitrogen gas fra vandet. Den kan optage fosfat direkte fra organiske kilder i akvariet, når der ikke er andre kilder tilstede.
Så de der angiver, at man kan komme Cyano til livs ved at fjerne henholdsvis Nitrat og fosfat fra vandet, må tro om igen... Cyano'en er slet og ret langt mere kreativ og har været udsat for det der var værre i sit rigtigt lange liv på jord... 

 Visse trådformede kolonier har vist en evne til at differentiere sig til mange forskellige celletyper.

Cyano kan forekomme i flere forskellige farver, blågrøn er nok den mest kendte, men derudover kan den være brunlig, lyserød og sort...
sommetider er det svært at identificere den, da den også eksisterer i symbiose med en del alger, især diatomalgerne, det er ofte også den, der optræder, hvis man har blade på planterne, der ser ud til at have en sort/mørk "flad" belægning..
som i eksemplet. her...
cyano belaegning

Denne belægning må ikke forveksles med en kalkudfældning pga. for lidt tilført CO2, som belægningen på det efterfølgende billede.
Hvordan skelner man mellem disse?
Det gør man ved at stikke "klør 5" i akvariet og mærke på belægningen på bladet. Er der tale om en kalk-udfældning, vil bladet føles ru og nærmest lidt sandpapirsagtigt.
kalk udfaeldning_co2_mangel1 

Læs mere om Cyano på Wiki.

Antibiotika anvendelse
Cyano er en gram-negativ bakterie.

Det samme er bakterierne der optræder i filter og bundlag, som f.eks. Nitrosomonas, Nitrobacter og Pseudomonas alle gram-negative.
Ved en eventuel anvendelse af antibiotika der kan dræbe cyanoen, vil de nævnte "filter-bakterier" også blive dræbt, hvilket resulterer i, at man står tilbage med et ikke fungerende filter, hverken hvad angår aerobe som anaerobe bakterier. Altså et totalt dødt filtreringssystem, derfor er det absolut ikke at anbefale anvendelse af antibiotika og i det hele taget skal man være meget forsigtig med anvendelse af den slags, der er i forvejen store problemer med resistente bakterier og det ønsker jeg personligt som akvarist ikke at deltage i bliver forværret pga. en smule cyano, samt der er andre muligheder for at blive den kvit og en smule udfordring skal der vel til... men som oftest er der tale om en utilstrækkelig cirkulation/flow i akvariet og når disse ting der evt. skal rettes til for at det bliver optimalt, så vil cyano'en som oftest trække sig... 

Anyway, i Canada og USA anvendes bl.a. mærket Maracyn® som indeholder det virksomme stof erythromycin.

algeplamase_full

Optræder her i forbindelse med meget tæt plantevækst.
Som man kan se af næste billede, som er taget samme sted efter udtynding af planterne, så der igen skabes et flow
forbi og ingen stillestående vand. Ja, så er den altså væk i løbet af nogle få dage!

cyano bacteria

cyano 1_resized

cyano2 resized

Cyano bakterien har jeg mistænkt for, at den kan spille en rolle i forbindelse med andre bakterielle belægninger
især hvis man har en tæt overflade vækst af planter kombineret med en smule "overfladefilm", her vil en mindre
mængde cyano kunne have indflydelse på den videre udvikling/forløb, og som nævnt tidligere, er den helt klart
årsag til at der kan optræde diatom alger i et senere forløb end lige opstarten på et nyt akvarium.

Som tidligere nævnt har jeg haft cyano mistænkt for at være skyld i andre algeforekomster, eller i det mindste

skabe nogle forhold der gør det muligt for især diatomalger at optræde. Dette akvarium er hårdt ramt af begge
typer og derfor blev der sat et forsøg igang med noget ny viden jeg var blevet gjort bekendt med på området,
hvilket fremgår af de efterfølgende billeder.. (Se også afsnittet om diatom-alger)
Alge54liter 002a_resized
Her ses et 54 liter akvarium med en pæn samling af både cyano og diatomalger(brunalger) og sådan tog det sig
ud inden forsøget startede d. 10.01.2011
euflavin og_cyano_resized
Her er de værste alger skrabet af frontglasset for at man kan se indholdet bogstavelig talt.. ser man godt efter i
nederste højre hjørne er der cyano at se, samt at det hænger rundt om på planterne med masser af diatomalger
samtidigt. Der er tilsat 0,5 gram euflavin, hvilket nærmest gør vandet neongrønt, selvom det ser lidt gulligt ud
på billedet, må det tilskrives mine evner som fotograf Laughing
Cyano og_euflavin_resized
Som det ses er algerne helt klart aftaget sammen med farven af euflavin og cyanoen er nærmest helt væk på
18 dage. Cyanoen svinder langsomt ind og bliver ind imellem nærmest sortfarvet. Det er muligt at processen
kan fremskyndes ved at tilsætte mere end jeg har gjort.
Cyano og_euflavin1_resized
Et helhedsbillede af akvariet, som det ses er det ved at klare op, farven fra euflavinen er ved at aftage og
planternes ny blade er helt friske og ikke belagt med noget som helst, så det tegner rigtigt godt.
Nu resterer så kun en noget større indsats for at få "støvsuget" diverse alge og planterester op af akvariet samt
et par vandskifte, så vil der formentlig blive et flot akvarie igen.
Se under tips og tricks sidst i artiklen ang. opskriften.

Cyano on_Althernanthera_aquatica1280 

Her ses cyano bakterien på vej op ad en Alternanthera aquatica, som er en flydeplante og den har så fået skabt et stillestående område
der passer cyanoen,... hvilket den benytter sig af og kravler op ad plantens rødder og videre op ad stænglen. Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Alger