Udskriv
PDF
Dec
05

Alger - Penselalge (BBA) (Rhodophyta - Rødalge)

Brugervurdering: / 62
DårligBedst 
Artikel indeks
Alger
De 5 parametre som afgørende faktor
Eksempler på ligevægt og uligevægt mellem de 5 parametre og konsekvensen (En Grafisk gennemgang)
7 forskellige algetyper
Grøn Støvalge (GDA) (Chlamydomonas spp.)
Tarm-Rørhinde ~ Ulva intestinalis - Chlorophyta - Grøn alge
Cyano Bakterie - Blågrøn Alge (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge (Rhodophyta - Rødalge)
Grøn skægalge (GBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Penselalge (BBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Kisel alger (Diatom) (Ochrophyta)
Tråd Kisel alger (Melosira undulata/varians)
Hildenbrandia rivularis (Rhodophyta- Rødalge)
Grøn svævealge - Greenwater (Euglena)
Hvidt Vand
Et reelt forløb af diatom alge
Grøn Pletalge (GSA) (Choleochaete sp.)
Et par eksempler mere (Den essentielle del)
Tråd og håralger
Tråd og håralger (Rhizoclonium)
Tråd og håralger (Cladophora sp.)
Thorea hispida (Thoreaceae) (Rhodophyta - Rødalge).
Ukendt Alge (Jernfosfat alge)
Klæbe alge
Overfladeskum og Bio-belægninger
Symptom behandling af Alger
Tips og Tricks til Alger (Anvisning til bekæmpelse)
Alle sider

Penselalge (BBA) 

Slægt Rhodophyta (Rødalger)

Bl.a. disse arter
(
Audouinella)
(Rhodochorton, is often listed but it is related to Marine sp. and will probably not be actual,)
(Acrochaetium, is also mentioned, but as for Rhodocorton, it is a sp. related to saltwater)
(Chantransia, holds both marine and freshwater species,
 http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=Lb88228caf114935e  )

Liste over penselalger

 

Slægt Rhodophyta (Rødalger)
Underslægt Eurhodophytina
Klasse Florideophyceae
Underklasse Nemaliophycidae
Orden Acrochaetiales
Familie Acrochaetiaceae
Art Audouinella
Specifikt (many)See below
Biologisk navn

(More)

 

Find the different(All related to Freshwater) (for the time being) 252 sp. via this link 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8293

Ref.: http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=Xe3867dc432a6c084


Penslealge resized1
Penselalgen(Rhodochorton), burde vel egentlig kaldes for pestalgen, for når den først er kommet, kan den være ekstremt
svær at komme af med. Alle etablerede alger skal fjernes manuelt uden betingelse og så må forholdene rettes op jf. det
beskrevne, så den får kamp til stregen og svært ved at etablere sig.


Penselalge

 

Penselalgen  ses ofte optræde på Anubias, det hænger bl.a. sammen med at disse planter er meget langsomt voksende
og ofte placeres de faktisk under det bedste lys i akvariet eller meget tæt på lyskilden, da de ofte
bindes på trærødder, hvilket bevirker at de netop kommer meget tæt på lyskilden.
Anubias er slet ikke egnet til så "gode" lysforhold, det er og bliver en skovbundsplante, som faktisk
bør placeres i det allerringeste lys i akvariet. Alternativet ses her i en endda mild grad, men planten
tvinges af lyset til at gro hurtigere end den er beregnet til og det resulterer som oftest i at planten
opfatter lige netop det forhold til at tro at den lider af næringsmangler, derved lækkes der kulhydrat, som
resulterer i disse forholdsvist lave/små penselalger. 

penselalgebba1200x

Her er der tale om et tilfælde, hvor plantemassen har vokset sig for tæt i akvariet til at cirkulationen og dermed også til-
førslen af friske næringsstoffer er tilstrækkeligt. Her udvikles der som oftest, ligesom hos Anubias nævnt ovenfor, at der
nærmest dannes mini penselalger langs kanten af bladene. Her er det tale om en Echinodorus decumbens, der netop får
lange og forholdsvis smalle blade, de kan ligesom flere Vallisneria arter få så lange blade at de faktisk kan blive suget mod
hinanden hvis der er en kraftig nok strøm forbi dem og dermed er chancen for at få noget tilsvarende som vist på billedet,
stor.
Der kan også på sådanne blade dannes en nærmest helt sort belægning, det er formentlig en protein/amino-syre belægning,
der dannes i forbindelse med udsivningen af kulhydrat fra bladene, men lige det afbildede aktuelle tilfælde, er det sket
i en meget mild grad. 

 Penselalge 1_rhodochorton

Penselalge 2_rhodochorton

En Anubias bartherii, der har stået uden gødningstilførsel, hvilket har resulteret i en tæt belægning af korte penselalger, de
friske og ikke algeramte blade er efter den er flyttet til et akvarium og der er tilført gødning indeholdende de vigtige makro-
næringsstoffer. De nye algefri blade er vokset til over en periode på ca. 14 dage. Man behøver ikke være nervøs for, at
algerne smitter til andre planter, det gør de ikke sålænge planten har adgang til de næringsstoffer, som den har brug for,
først i det øjeblik hvor der er mangler hos planten igen, og de nye blade efterfølgende lækker kulhydrat, vil der være risiko
for at algerne også breder sig til disse blade, altså fødes de af kustofkilden fra under-/forkert ernærede planter. 

Penselalge Rhodochorton1_red1024


Penselalge Rhodochorton2_red1024

Et andet forhold der også tit forekommer i akvariet, er at der lækkes kulstof fra især mangrove rødder, denne afgasning af
kulstof er helt naturligt fra disse rødder, der består af godt 40% kulstof og ved den nedbrydning der foregår
i akvariet vil det være helt naturligt at dette kulstof siver fra disse ofte meget store rødder.
Kulstoffet kan hvis der er tale om en ringe eller forholdsvis ringe cirkulation i akvariet, nærmest ligge sig
som en dyne over lavere områder i akvariet, hvilket vil bevirke, at man nærmest har en hel "dyne" af
kulstof til at ligge over bundlaget. Dette forhold vil også være fremmende for penselalgens forekomst i
forbindelse med bundlaget, og det er ikke usædvanligt at det forekommer, snarere tværtom.

Penselalge rod_som_kilde_tekstet_logo 

Her ses netop fænomenet hvor kulstoffet siver omkring de omliggende genstande som bundlag og planter og hvor der sam-
tidig er tale om nærmest ingen cirkulation i området, hvilket giver algen rigtigt gode betingelser for at udvikle sig. 

Der er indsat et nyt trick til behandling af rødder der lækker meget, du kan komme til det her Pind 8.Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Alger