Udskriv
PDF
Feb
23

Kvalitets Kontrol

Brugervurdering: / 1
DårligBedst 

 Når eller hvis tingene går galt, er det altid godt at have en reference.

Kommer gødningen/beholderen,  af en eller anden årsag til at se sådan ud, eller en misfarvning, bundfald eller andet utilsigtet, er det godt at have en reference/ en kontrolkopi eller hvad man nu vil
kalde det. Der vil chancen for at tage forholdet i opløbet, være rimelig stor. 

Kvalitetskontrol 1

Fig.1 

En organisk kemisk reaktion har fremstillet overtryk i flasken og har presset gødningen ud ved doseringsbeholderen... 

Hmmmm... hvad er der lige sket... Tjahh.. det ved jeg faktisk ikke, men for et stykke tid siden, havde jeg indbrud på en del af mit lager... og her bliver
ikke taget noget hensyn til indpakning osv. Kasserne var bare flået op, formentlig for at konstatere hvad indholdet var og om det var noget der kunne
omsættes til "ussel mammon"... Det var det så åbenbart ikke, for kasserne lå "hulter til bulter" og som nævnt flået op... Nogen må have været godt skuffet over at konstatere, at der "kun" var tale
om nogle plastflasker, boblekuverter og visse rå gødningsdele... der var så vidt jeg kunne konstatere ikke forsvundet noget materiale overhovedet. 

Flaskerne er pakket ind i en plastfolie i kasserne, men ligger de på en bestemt måde, så er den øverste og midterste del åben mod flaskehalsene og det jeg tror der er sket, er at der er kommet snavs i en del af flaskerne, et eller anden organisk der åbenbart reagerer voldsomt med gødningen... der er kun tale om at 10 flasker ud af 115 flasker der har udvist denne tendens ...
Havde forholdet ikke udviklet sig så hurtigt, så ville min kvalitetskontrol i dette tilfælde have været en smutter, for har aldrig oplevet noget lignende og gør det formentlig heller ikke igen...

Den kontrol jeg anvender, er sideløbende med at gødningen stilles på lager og består mest i en visuel kontrol.
Gødningen skal være krystalklar når den tappes på flaskerne, ellers bliver den slet og ret ikke tappet, men kasseres....

Der bliver altid taget en flaske fra ved hver batch, som de professionelle vist kalder det, altså der bliver taget en prøve af gødningen den dag den aftappes og denne dateres og påføres visse data som kan være interessant, som f.eks. filtrering og en evt. varighed af forløbet, og det ender ud i, at jeg har en flaske til at stå der ligner de her

Kvalitetskontrol 3

Fig. 2. Daterede flasker og visse gødningsdata, til kontrol af gødningens brugbarhed.

Kontrol-gødningen opbevares i mindst 3 mdr. efter den sidste flaske af partiet er solgt og
de tilses jævnligt for en visuel kontrol af forandringer.
Nogen gange, gemmes de længere for at kontrollere langtidsholdbarhed og visse forhold,
som f.eks. flokulering, som jeg efterhånden har ret godt styr på, altså, at den ikke optræder
i gødningsflaskerne. Her er en enkelt sneget sig med ind fra den 2/1-2012 og altså godt
2 år gammel og der er ikke det mindste tegn på flokulering overhovedet og heller ikke nogen
tegn på bundfældning eller andet i gødningen. Faktisk står den lige så fin og klar som den dag
den blev tappet, men den får lov at blive stående forhåbentlig længe endnu, så jeg får en god
ide om hvor længe gødningen kan holde sig i praksis. Er der ingen forurening burde den kunne
holde i rigtigt mange år og nærmest evigt, i det mindste så længe flasken holdes tæt tillukket. 

Dette er måske ikke specielt interessant for den enkelte bruger af gødningen, men det kan være 
interessant for mig i forbindelse med en udvidelse af lagerkapaciteten, hvor der forventelig vil blive
tale om en længere lagring af gødningen, så for ikke at få nogle overraskelser i den retning er det
en god ide at teste forholdet...

Kvalitetskontrol 2 

Fig. 3. På bagsiden af flasken på doseringslabelen, vil man altid kunne finde en produktions
dato, fremstillingsdato evt. en pakkedato.
 Tilsvarende er øvrige produkter afmærket og Gør det selv bundlagsgødningen er mærket på
flyeren der påhæftet pakningen.

 

Skulle man, mod forventning, opleve nogle uhensigtsmæssigheder, som bundfald, misfarvning
eller evt. noget lignende som illustreret i starten af artiklen, så henvender man sig til forhandleren
og får flasken byttet til en ny... det kan også lade sig gøre at få den byttet hos mig, i så tilfælde,
sendes en mail med beskrivelse af forholdet, samt et vellignende billede og opgiv Produktions datoen....
så får du tilsendt en ny gødningsflaske...  

Skulle der være tale om en flokulering, byttes gødningen ikke, der er slet og ret tale om et fysisk 
fænomen der udelukkende er bestemt af surhedsgraden i gødningen. Som det beskrives på doserings-
labelen, så vil flokuleringen forsvinde som dug for solen så snart det kommer i en væske(akvariet) der
har en højere Ph-værdi. Sandsynligheden for at det sker er efterhånden meget meget lille, da jeg har
forbedret forholdene omkring gødningens filtrering inden den tappes på flaske og har som nævnt, ikke
været synlig i godt 2 år... så i princippet anser jeg forholdet for at være løst, så slutbrugeren ikke længere
vil se dette forhold, men mærkningen vil et godt stykke tid være at finde på doserings-labelen indtil
jeg er helt sikker på at det er løst 100 procent...

Flokulering er meget nemt at konstatere, da der vil være tale om små tynde "vattotter" der flyder rundt i gødningen. Er man i tvivl er det muligt at omhælde gødningen, så flokuleringen f.eks. fanges i et glas, her i tilsætter man så almindeligt ledningsvand direkte fra hanen, forsvinder vattotterne er der tale om flokulering...

 

Publiceret: 23. februar 2014
Modificeret: Aldrig

USBlogolille

 

Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Gødning