Udskriv
PDF
Mar
10

Interaktion mellem de enkelte næringsstoffer og tilgængeligheden af disse for planten

Brugervurdering: / 5
DårligBedst 

 

Som om vi ikke har nok af forskellige forhold i akvariet der skal være i balance, ja, så kommer der altså en artikel mere her omkring netop balance mellem næringsstofferne.

Vær opmærksom på, at hvis man søger på nettet og falder over Mulder's diagram, så er de nærmest allesammen forskellige, det hænger sammen med, at der er så mange næringsstoffer der interagerer med hinanden, så det ville være svært at se hvad der interagerer med hvad.... det nedenfor anførte "netværk" er også fremstillet til lejligheden og indeholder kun de mest relevante næringssalte/metaller som vi arbejder med direkte i akvariegødningen.


 

Mulders diagram2

Fig.1. Forklaring til diagrammet, et par eksempler, først ang. antagonismen/hæmningen, eller manglen på et eller flere bestemte næringsstoffer...

Lad os tage udgangspunkt i Calcium, ... hvis Calcium er begrænset tilstede, vil det også være den begrænsende faktor for optagelsen af Mangan, Kalium, Fosfat, Bor, Zink og Magnesium.
Det skal slet og ret forstås sådan at en mangel på Calcium vil bevirke, at planten ikke kan optage disse stoffer. Udvælg næringsstoffer i diagrammet og følg linierne i pilens retning for at finde de næringsstoffer der begrænses ved denne næringsstofs mangel. Er der tale om pile i begge retninger, så betyder det, at disse to næringsstoffer ved mangler begge hæmmer optagelsen gensidigt.

 Med hensyn til stimulation/Synergi, så er det næsten det omvendte der er tilfældet, hvor tilstedeværelsen af et bestemt næringsstof medfører et samarbejde mellem to eller flere gødningselementer, som giver en større effekt end blot summen af de enkelte elementer giver hver for sig.
Som eksempel, vil tilstedeværelsen af Kalium øge tilgængeligheden for planten til både Mangan og Jern... Man kan ud af diagrammet se at Mangan er en begrænsende faktor for Jern optaget, og Jern er begrænsende for Fosfat optagelsen og mangler Fosfat, vil det igen begrænse optaget af Kalium, hvilket kan gøre processen selvforstærkende så at sige....

Disse forhold kan netop spille ind i bedømmelsen af næringsmangler hos en plante, og vil kunne udvise falske positiver, hvilket jeg selv har oplevet hos en Echinodorus fluitans der var udsat for Calcium mangel, men planten udviste de kendte symptomer på Magnesium mangel, (kan ses i denne artikel). Diagrammet kan medvirke til at udpege en mulig mangel af øvrige næringsstoffer og man kan derved få en ide om hvad der kan være mangel på af et eller flere  stoffer.

 forbundne elementer_negative_og_positive_par_af_nringsstoffer

Fig.2. Et tilsvarende "netværk" udformet af Markert i 1996, på baggrund af forsøg med 13 plantearter.

Indbyrdes positiv indvirkning har de hele linjer, hvor imod de stiplede linier gensidigt giver negativ indvirkning.
Der er i dette eksempel langt flere elementer med som hver især har indvirkning på plantens dannelse af forskellige
hormonstoffer, enzymer m.m.  

Fig. 1 og 2, kan ikke direkte sammenlignes end ikke for de samme par af elementer.

 

The Biological_System_of_the_ElementsBSE_reduced2

Fig.3
The Biological System of Elements (Markert 1994a). The diagram shows relationships among the elements together with
their corresponding essential functions (colours), extent of biochemical functions and the corresponding capacity to form macromolecules
by condensation reactions (vertical arrow at right side of diagram). Whereas in "pure" geochemistry oxophilic metals produce the most
complicated condensation products, i.e., clay minerals, there was a shift towards non-metal-based structures during chemical and
biological evolution which afforded polymeric structures based on the latter (C, N, O) (horizontal arrow to the left). The diagonal arrow
refers to changes of concentration from ocean- to freshwater. There is substantial decrease of concentrations in some elements (Mg, Sr,
Cl, Br) from ocean to freshwater requiring them to be enriched by biomasses if their biochemical use is to be continued. Such kinds of
enrichment can only be accomplished by means of certain biochemical features which involve properties and/or components of the
corresponding biogenic materials – many of which are specific for one species at least in their particular combination.

table 1.1a_kemisk_proces_i_planter

table 1.1b_kemisk_proces_i_planter

table 1.1c_kemisk_proces_i_planter
Tabel 1

 Ud af tabellen kan ses en hel del af de processer der foregår i bundlaget, så det er altså ikke kun tale om at det er i vandfasen, der er behov for at bestemte stoffer er til stede og ligeledes at der influeres på hinanden, det gør der så sandelig også i bundlaget og her er en del af forklaringen på hvorfor der af og til fremkommer diverse gasbobler fra bundlaget, som det fremgår af tabellen, dannes der adskillige gasser i bundlaget og disse vil helt naturligt på et tidspunkt bevæge sig mod overfladen af akvariet, der er f.eks. tale om både Ilt, Brintoverilte, CO2, Lattergas, Nitrogen og Svovlbrinte m.fl., vel at mærke alt efter bundens sammensætning. 

Publiceret: 10. marts 2014
Modificeret: 27.04.2014.

usblogo3d small

 

Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Gødning