Udskriv
PDF
Dec
06

Gødnings elementer og deres betydning for akvarieplanten

Brugervurdering: / 5
DårligBedst 
Artikel indeks
Gødnings elementer og deres betydning for akvarieplanten
H(Hydrogen, Brint)
O(Ilt, Oxygen)
Mikro gødning
Mn(Mangan, Manganese)
Alle sider

Gødnings elementer og deres betydning for akvarieplanten

 

Makro gødning

Disse gødningsstoffer er de gødningsstoffer, som planterne forbruger mest af og er livsnødvendige for mange af plantens funktioner. Uden dem er planterne ude af stand at gro og hele eller forholde sig sunde!Disse er så desværre også det mest oversete element i gødningsproceduren, hvilket jeg har gjort lidt til en personlig mission at få åbnet folks øjne med henblik på hvor vigtig dette gødningstilsæt er …Mangel på disse gødningselementer, vil jeg påstå, er grunden til langt de flestes problemer med at få planterne til at gro på fornuftig vis og dermed også indirekte årsag til de fleste algeproblemer….

Ca(Calcium, Kalcium)

Kalcium er et vigtigt element for dannelsen af cellevæggenes struktur og for at opretholde celle permeabilitet(cellens evne til at transportere væske).  Det kan også aktivere forskellige enzymer. Selvom kalcium er til stede i tilstrækkelig mængde i de flestes vandforsyning, kan det være begrænset, hvis der udelukkende bruges regnvand eller, hvis der bliver anvendt omvendt osmose vand i akvariet. Mange grus-baserede bundlag(undtagen kvarts bundlag), indeholder noget kalcium og dette kombineret med en delvis anvendelse af hanevand, skulle kunne tilføre tilstrækkelige mængder af kalcium til størstedelen af planterne. I de fleste tilfælde, skulle det ikke være nødvendigt at tilføre separat kalcium til akvariet, da en overskridelse af mængden, kan begrænse adgangen til andre gødningselementer og vil øge vandets hårdhed. Men, mange planter fra naturlige hårdtvands-områder kræver højere koncentration af kalcium. Fordi det er let tilgængeligt i deres naturlige miljø, er disse ”hårdt vands” planter ikke udviklet til at indsamle kalcium effektivt nok under de betingelser der er i et lav niveau område.

C(Carbon, Karbon, Kulstof)

Kulstof er bredt anvendt i mange forskellige sammenhænge og er et af de vigtigste elementer som byggesten i mange materialer som f.eks. diamanter, stenkul ,brunkul, aktivt kul, grafit til blyanter, elektriske modstande og som energikilde på kraftvarmeværker og flere andre områder.Kulstof anvendes af alle levende organismer som et basis bygge-modul og plantens tørstof indhold består af op til 40-50 procent af dette stof. Som mængde, er kulstof det vigtigste element i plantens behov for gødning.  Planten optager kulstof fra kuldioxid(CO2), som nedbrydes til ilt(O2) og kulstof igennem fotosyntesen.Selv om planter har brug for ilt og kulstof, er den mængde ilt, som kræves i forhold til kulstof langt mindre, så det meste af ilten bliver afgivet af planten som luftbobler fra bladene.I dag, er der så også den mulighed at tilføre kulstof i form af Easy Carbo, som er Gluteraldehyd, et giftigt stof, som bruges til desinfektion i bl.a. landbrug, sygehusvæsnet og tilsat rengøringsmidler, malinger, toiletpapir, læbestift, kosmetik osv. Gluteraldehyd, omdannes til et brugbart kulstof så snart det tilsættes vand og vil kunne optages af planterne direkte, Easy Carbo er en meget meget tynd opløsning, som tilsættes akvariet, men uanset, skal man ikke tilsætte det udover det anbefalede antal milliliter, da det ellers kan have den modsatte effekt af det ønskede… mit indtryk er at Easy Carbo tilsat sammen med ægte Co2, er en rigtig god kombination, da det giver planterne mulighed for at optage kulstof på mere end én måde!Da Easy Carbo også har en halveringstid, skal man holde sig for øje, at det er vigtigt at man husker sine vandskift, da der ellers let kan ophobes Easy Carbo i langt højere koncentrationer, som på den måde kan skade dine planter eller i yderste konsekvens kan slå dem ihjel(halveringstiden er forskellig under henholdsvis anaerobe og aerobe forhold).Den nævnte boble-effekt, har jeg aldrig set optræde i forbindelse med tilsætning af Easy Carbo, formentlig fordi, gluteraldehyd ikke er bundet med noget O2.

mayaca fluavitilislimnophila sessiflora

Fænomenet ses her henholdsvis hos en Mayaca fluavitilis og en Limnophila sessiflora.

CO2, er en luftart, så mængden der er til stede i vandfasen påvirkes af luft/vand optagelsen.Hvis vandoverfladen påvirkes kraftigt vil udvekslingen af CO2 øges eller sænkes, alt efter hvor stort CO2 niveau er ved vandoverfladen. For at planterne kan optage nok CO2 fra vandet, er det nødvendigt med et langt højere niveau end der normalt er tilgængeligt fra atmosfærisk luft. Det betyder at vi er nødt til at tilsætte CO2 via en anden kilde. I både naturen og i akvariet, dannes der CO2 som et resultat af bakteriernes nedbrydnings-processer i bundlaget af organisk materiale og af fisks og planters respiration.Planter er i stand til at optage CO2 på flere måder, som f.eks. direkte fra bundlaget gennem rødderne, direkte optag via bladene, genbrug af afgivet CO2 og ved at spalte bikarbonat fra vandet.Selvom koncentrationen af CO2 er størst i bundlaget(på grund af den store koncentration af organisk materiale) opløses det ikke umiddelbart og er derfor ikke altid tilgængelig i store mængder i nærheden af planternes rødder. Den letteste måde for planterne at optage CO2, er direkte fra det omgivende vand gennem bladene. I nogle akvarier, er CO2 koncentrationen tilstrækkelig til at opnå en god plantevækst, men som hovedregel, er planternes vækst begrænset af adgang til for lidt CO2. Normalt er det nødvendigt at tilføre yderligere CO2 for at højne fotosyntesen og tilføre den fornødne mængde kulstof til planterne.Der er flere måder at tilføre yderligere kulstof til planterne, som allerede nævnt ved hjælp af Easy Carbo og sukker/gærblandinger, som er anvendelig til akvarier op til 300 liter og til større akvarier, vil jeg anbefale at man overvejer et anlæg med trykflaske, da det er en anseelig mængde CO2 der som regel skal tilføres!Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Gødning